vidaus auditas

vidaus auditas
vidaus auditas statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kai vidaus auditorių nepriklausoma, objektyvia tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veikla siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos gerinimą. atitikmenys: angl. internal audit šaltinis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5540)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • vidaus auditas — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Nepriklausoma ir objektyvi tikrinimo, vertinimo veikla, skirta vertinti audituojamo subjekto rizikos valdymui, vidaus kontrolės sistemai ir padėti audituojamam subjektui įgyvendinti savo veiklos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus auditas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Auditas, atliekamas organizacijos audito padalinio auditorių. atitikmenys: angl. internal audit šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • auditas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis 1. Atliktas nepriklausomas patikrinimas ir pareikšta nuomonė apie organizacijos finansines ataskaitas arba sąskaitas. Jo tikslas patvirtinti, kad finansinės ataskaitos arba sąskaitos teisingai parodo jose… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus priežiūra — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis NATO – organizacijos atsakingojo finansų kontrolieriaus (ar lygiaverčio jam pareigūno) atliekamas vertinimas siekiant nustatyti organizacijos ar jos padalinio atitiktį, veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • auditas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Finansų ar veiklos valdymo patikrinimas, kurį pagal audito reikalavimus atlieka atsakingos institucijos. Dažniausiai atliekamas finansų arba veiklos auditas. Finansų auditas daugiausia dėmesio skiria viešųjų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • vidaus auditorius — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atliekantis vidaus auditą Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir kitų teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus audito ataskaita — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Vidaus auditoriaus parengtas ir pasirašytas dokumentas, kuriame nurodomi vidaus audito tikslai, apimtis, apibendrinami atlikto vidaus audito rezultatai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus auditoriaus darbo dokumentai — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Vidaus auditoriaus parengti dokumentai, kuriuose pateikiama atliekant vidaus auditą surinkta informacija, įskaitant gautą medžiagą (viešojo juridinio asmens oficialius dokumentus ir jų kopijas,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus audito tarnyba — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens administracijos padalinys (skyrius, departamentas), įsteigtas vidaus auditui atlikti. santrumpa( os) VAT atitikmenys: angl. IAS; IAU; Internal Audit Service; internal audit… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vidaus kontrolės sistema — statusas Aprobuotas sritis auditas apibrėžtis Viešojo juridinio asmens vadovo tvirtinamų taisyklių, normų, priemonių ir procedūrų visuma, užtikrinanti vidaus kontrolės veikimą. atitikmenys: angl. internal audit service šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”